หน้าแรก > บทความ > การตั้งค่า APN อินเตอร์เน็ตทุกค่าย

การตั้งค่า APN อินเตอร์เน็ตทุกค่าย

หมดปัญหาเรื่องค่า APN ที่ทำให้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้! เพียงแค่ตั้งค่าตามข้อมูลต่อไปนี้ก็จะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและ MMS ได้ตามปกติครับ (มีข้อมูลทุกค่ายมือถือ) 😀

AIS

Name : AIS
APN : internet
Proxy : 
Port : 
Username : ais
Password : ais
Server : 
MMSC : http://mms.mobilelife.co.th
MMS Proxy : 203.170.229.34
MMS Port : 8080
MCC : 
MNC : 
Authentication Type : 
APN Type : default

ถ้าไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ (ไม่ขึ้น E หรือ H) ให้กรอกเพียงช่อง Name และ APN ครับ

dtac triNet

Name : DTAC Internet
APN : www.dtac.co.th
APN Type : default

dtac

Name : DTAC
APN : www.dtac.co.th
Proxy : 202.155.200.133
Port : 8080
Username : 
Password : 
Server : 
MMSC : http://mms.dtac.co.th:8002/
MMS Proxy : 203.155.200.133
MMS Port : 8080
MCC : 
MNC : 
Authentication Type : 
APN Type : default

truemoveH

อินเตอร์เน็ต

Name : TRUE-H INTERNET
APN : internet
Proxy : 
Port : 
Username : true
Password : true
Server : 
MMSC : 
MMS Proxy : 
MMS Port : 
MCC : 520
MNC : 00
Authentication Type : 
APN Type : internet

ถ้าไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ (ไม่ขึ้น E หรือ H) ให้กรอก APN เป็น default ครับ

MMS

Name : TRUE-H MMS
APN : hmms
Proxy : 
Port : 
Username : true
Password : true
Server : 
MMSC : http://mms.trueh.com:8002/
MMS Proxy : 010.004.007.039
MMS Port : 8080
MCC : 520
MNC : 00
Authentication Type : 
APN Type : mms

my by CAT

Name : my
APN : internet

TOT 3G

Name : TOT Internet
APN : internet