หน้าแรก > บทความ > การตั้งค่า APN ของ AIS 3G ใหม่ (2100Mhz)

การตั้งค่า APN ของ AIS 3G ใหม่ (2100Mhz)

สำหรับลูกค้า AIS ที่ได้แจ้งขอย้ายไปใช้งาน AIS 3G ใหม่ไว้ และได้ข้อความยืนยันพร้อมทั้งกำหนดวันเวลาในการย้ายค่ายแล้ว สามารถตั้งค่า APN ของเครื่องได้ตามข้อมูลนี้ครับ (อ้างอิงจาก AIS)

Internet

Name : AIS Internet
APN : internet
Authentication Type : CHAP
APN Type : internet  (สำหรับ HTC ให้ใส่คำว่า “Default”)

ถ้าไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ (ไม่ขึ้น E หรือ H) ให้กรอกเพียงช่อง Name และ APN ครับ

MMS

Name : AIS MMS
APN : multimedia
MMSC : http://mms.mobilelife.co.th
MMS Proxy : 203.170.229.34
MMS Port : 8080
Authentication Type : CHAP
APN Type : mms หรือ internet+mms สำหรับบางรุ่น